Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

ImYourMan
15:33
ImYourMan
15:33

May 07 2017

ImYourMan
11:06
5053 dd67 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
ImYourMan
10:50

May 31 2015

ImYourMan
02:40
7805 1669 500
Tam nikogo nie było do grania w piłkę. Czasami trzeba było się przedrzeć do spółdzielni, do GS-u – dwa kilometry szosą, czyli rowerami. Wtedy zwykle atakowały nas watahy miejscowych. Myśmy byli letniskowi, czyli obcy. Bili nas po prostu. Napierdalali. Nie za bardzo byłem dzielnym i silnym chłopcem. Ale nie byłem tchórzem. Biłem się. Tylko miałem krzywicę klatki piersiowej, z biedy
ImYourMan
02:32
7044 b450
"Dojrzały mężczyzna o wysoko podgolonych krótkich włosach, trochę jakby nieświeży i spocony, ubrany byle jak, ale z 'mocnymi' akcentami: czarne skóry, wojskowy pas, ciężkie buty, metalowe kółko w uchu, tatuaż. Jest nonszalancki, twardy, wewnętrznie skupiony, zawsze gotowy do ataku lub do obrony, siła jego potencjalnej agresji jest stale widoczna w ruchach i zachowaniu. Mówi krótko, gdy trzeba - bardzo dosadnie, potrafi dużo wypić bez widocznych rezultatów. Wywiera magnetyczny wpływ na kobiety, jednak nie ma do nich zaufania, kiedyś został zdradzony, głęboko zraniony, może nawet upokorzony, dlatego pogardza kobietami i traktuje je lekceważąco. Jest lojalny wobec przyjaciół. Potrafi być okrutny, umie sprawnie, profesjonalnie zabijać. W gruncie rzeczy pod maską twardziela i macho Boguś jest zmęczonym, smutnym i cierpiącym mężczyzną. Jak wszyscy twardziele jest mocno sentymentalny i czasem to manifestuje"

May 30 2015

ImYourMan
13:27

May 27 2015

19:31
ImYourMan
19:29
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

April 20 2015

ImYourMan
16:40

April 16 2015

ImYourMan
05:00
Najbliżsi zadają najboleśniejsze ciosy, te rany nigdy się nie goją. Całkiem przypadkiem, od niechcenia wbijają noże w serce.
— misiaczek95
ImYourMan
04:59
ImYourMan
04:58
Nigdy, pod żadnym pozorem nie pokazuj nikomu swojej zupy.
— bo będziesz musiał założyć nową
ImYourMan
04:58
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viapersona-non-grata persona-non-grata
ImYourMan
04:28
3362 8132 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
ImYourMan
04:28
3509 6a8f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ImYourMan
04:28
8974 8c2e
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ImYourMan
04:28

April 10 2015

ImYourMan
15:58
„Nie zawsze mężczyzna, robiąc coś z kobietą, musi jej dotykać”.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

April 08 2015

ImYourMan
00:45
3685 cc13 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl